Skriv ut

Projekt 341 – 360

Sidan är inte komplett, men uppdateras successivt

Nedanstående rapporter utgör eller grundar sig på den slutredovisning som inlämnats till Föreningen Skogsträdsförädling. I många fall har resultaten dessutom, i olika former, publicerats i diverse vetenskapliga tidskrifter.

347 Organizing a IUFRO Seed Orchards Conference in Uppsala, Sweden, in 2017

Författare: Tomas Funda, SLU m fl (2017)

Introduction
The IUFRO Seed Orchard Conference 2017 was held in Aronsborgs Conference Centre in Bålsta, Sweden, between September 4th and 6th, 2017. The conference was organised by the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), the Forestry Research Institute of Sweden (Skogforsk) and Svenska Skogsplantor under the patronage of the International Union of Forest Research Organizations’ (IUFRO) Working Party 2.09.01 “Seed Orchards”. It was the 4th international conference devoted to seed orchards and its objective was to create a superior learning environment for exchanging the most recent scientific knowledge related to forest tree seed orchards, sharing ideas for future research and encouraging collaboration among different research teams. The conference was attended by 108 delegates from 22 countries. It was followed by an optional one-day seed orchard tour.

Projektsammanfattning pa svenska
IUFRO Seed Orchard Conference 2017 hölls på Aronsborgs konferenscenter i Bålsta, 4-6 september 2017. Konferensen organiserades tillsammans av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Skogforsk och Svenska Skogsplantor som ett arrangemang av den Internationella skogsforskningsorganisationen (IUFRO) Arbetsgrupp 2.09.01 ”Seed Orchards”. Det var den 4:e internationella konferensen tillägnad fröplantager och syftet var att skapa en god miljö för utbyte av den senaste vetenskapliga kunskapen, dela idéer för framtida forskning och uppmuntra samarbete mellan olika forskargrupper.

Konferensen ägnades åt utbyte av vetenskaplig forskning om fröplantager i vid bemärkelse och även praktiska erfarenheter av skötsel och design av fröplantager diskuterades. Vid planeringen av konferensen lade organisationskommittén dock en extra tyngdpunkt på sjukdomar och skadeangrepp i fröplantager i enlighet med önskemål från Föreningen Skogsträdsförädling. Konferensen gästades av 108 delegater från 22 länder. Totalt 35 muntliga presentationer hölls under konferensen därav 8 från särskilt inbjudna fröplantageexperter. Därutöver försvarades även 23 forskningsposters om fröplantager. Konferensen följdes därpå av en exkursionsdag med en fröplantageturné för dem som så önskade (70 delegater deltog).

 

Kommentarer inaktiverade.