Skriv ut

Projekt 341 – 360

Sidan är inte komplett, men uppdateras successivt

Nedanstående rapporter utgör eller grundar sig på den slutredovisning som inlämnats till Föreningen Skogsträdsförädling. I många fall har resultaten dessutom, i olika former, publicerats i diverse vetenskapliga tidskrifter.

343 – Susceptibility and chemical response to Gremmeniella abietina infection in lodgepole pine clones

Författare: Johan Kroon, Skogforsk och Johanna Witzell, SLU (2018)

Sammanfattning
Gremmeniella-svampen är en vanlig patogen på contortatall och kan orsaka betydande skador och tillväxtförluster (tallens knopp- och grentorka). Skogsträdsförädling skulle kunna öka trädens motståndskraft mot svampen och därmed minska effekterna av ett angrepp. I det aktuella projektet ville vi använda samma odlingsmaterial som används i den operativa förädlingen och samtidigt dra nytta av att moderplantor för sticklingsproduktion fanns tillgängliga utan merkostnad för projektet. Projektet ämnar också till att utöka samarbetet mellan svampforskare och förädlare på contortatall. Projektets direkta syfte var att utvärdera mottagligheten mellan kloner som infekterats med svampen. Målsättningen var att följa sjukdomsutvecklingen i kontrollerad miljö i växthuset i Sävar, att jämföra arvbarheten i gremmeniellaresistens samt att studera effekterna av svampen mellan olika individer, inklusive bearbetning och avrapportering. Vi fick en variation i odlingsrespons på inokuleringen hos plantorna. Tillväxten av svampen i stammen var dock ringa vilket påverkade vidare analyser. Svampbehandlingen som gjordes på stam hade ingen tydlig induktionseffekt på försvarskemin i barr (där syntes av fenoliska ämnen sker), troligen på grund av den låga infektionsgraden. Eftersom plantmaterialet kommer från den operativa förädlingen så kommer det att finnas möjlighet att inventera och följa skadebild och tillväxt hos klonen/familjen i fältförsök. Fältförsöken etablerades under 2017 inom Skogforsks ramprogram.

 

347 Organizing a IUFRO Seed Orchards Conference in Uppsala, Sweden, in 2017

Författare: Tomas Funda, SLU m fl (2017)

Introduction
The IUFRO Seed Orchard Conference 2017 was held in Aronsborgs Conference Centre in Bålsta, Sweden, between September 4th and 6th, 2017. The conference was organised by the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), the Forestry Research Institute of Sweden (Skogforsk) and Svenska Skogsplantor under the patronage of the International Union of Forest Research Organizations’ (IUFRO) Working Party 2.09.01 “Seed Orchards”. It was the 4th international conference devoted to seed orchards and its objective was to create a superior learning environment for exchanging the most recent scientific knowledge related to forest tree seed orchards, sharing ideas for future research and encouraging collaboration among different research teams. The conference was attended by 108 delegates from 22 countries. It was followed by an optional one-day seed orchard tour.

Projektsammanfattning pa svenska
IUFRO Seed Orchard Conference 2017 hölls på Aronsborgs konferenscenter i Bålsta, 4-6 september 2017. Konferensen organiserades tillsammans av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Skogforsk och Svenska Skogsplantor som ett arrangemang av den Internationella skogsforskningsorganisationen (IUFRO) Arbetsgrupp 2.09.01 ”Seed Orchards”. Det var den 4:e internationella konferensen tillägnad fröplantager och syftet var att skapa en god miljö för utbyte av den senaste vetenskapliga kunskapen, dela idéer för framtida forskning och uppmuntra samarbete mellan olika forskargrupper.

Konferensen ägnades åt utbyte av vetenskaplig forskning om fröplantager i vid bemärkelse och även praktiska erfarenheter av skötsel och design av fröplantager diskuterades. Vid planeringen av konferensen lade organisationskommittén dock en extra tyngdpunkt på sjukdomar och skadeangrepp i fröplantager i enlighet med önskemål från Föreningen Skogsträdsförädling. Konferensen gästades av 108 delegater från 22 länder. Totalt 35 muntliga presentationer hölls under konferensen därav 8 från särskilt inbjudna fröplantageexperter. Därutöver försvarades även 23 forskningsposters om fröplantager. Konferensen följdes därpå av en exkursionsdag med en fröplantageturné för dem som så önskade (70 delegater deltog).

357:1 Differences in growth and areal production between Norway spruce (Picea abies L. Karst) regeneration material representing different levels of genetic gain.

Författare: Mateusz Liziniewicz och Mats Berlin, Skogforsk (2018)

Abstract
Six groups of Norway spruce (Picea abies L. Karst) plants with varying levels of genetic gain and unimproved local provenances were compared in four realised gain trials at four sites in central Sweden. The groups were planted separately in experimental plots and compared in terms of survival rate and height 4 years after planting, as well as survival rate, height, diameter and areal volume production 13-16 years after planting. The genetically improved groups all produced higher volumes than the unimproved local provenances, and the clonal bulk of 23 full-sib families’ volume production was 56% higher than that of local provenances. The genetic groups followed expected levels of genetic gain, except for individual clones (which varied substantially in performance) and full-sib families. There were greater relative differences between local provenances and genetic groups in areal volume production 13-16 years after planting than in height at 4 years after planting. The results confirm that growth of improved genetic groups is consistent with expected values of realized genetic gain. They also indicate that clonal mixes rather than one or a few clones should be deployed in clonal forestry. The comparison of early measured height with areal production showed that early height measurements are good indicators of realized genetic gain and differences in areal production are greater than early differences in height.

 

Kommentarer inaktiverade.