Skriv ut

Forskningsanslag

Föreningen Skogsträdsförädling beviljar årligen normalt 7 milj kr i forskningsanslag till den vetenskapliga och praktiska skogsträdsförädlingen.

Föreningen Skogsträdsförädling stödjer den vetenskapliga och praktiska skogsträdsförädlingen och forskning rörande beståndsförnyelse genom att bevilja forskningsanslag till ansökningar inom dessa ämnesområden. Normalt beviljas årligen forskningsanslag i storleksordningen ca 7 milj kr.

Varje stiftelse eller institution som arbetar inom de berörda ämnesområdena är välkomna med ansökningar om anslag.

Styrelsen för föreningen är beslutande organ vad gäller att bevilja anslag, anslagens storlek etc. Styrelsen behandlar i huvudsak inkomna ansökningar en gång per år, normalt under november månad. (Mindre belopp, ex vis ansökningar om resestipendier kan dock löpande beviljas av ordförande och föreståndare).