Skriv ut

Välkommen till Föreningen Skogsträdsförädling

Föreningens Skogsträdsförädling uppgift är att stödja den vetenskapliga och praktiska skogsträdsförädlingen och behovet av anpassningar i skogsskötseln som blivit en följd av skogsträdsförädlingens utveckling.  Detta löser Föreningen genom forskningsanslag till stiftelse eller institution med ovan nämnda verksamhetsinriktning.

Utlysningen av forskningsmedel från Föreningen Skogsträdsförädling och Stiftelsen Konsul Faxes Donation är öppna för ansökningar. En preliminär ansökan ska vara inkommen senast den 10 oktober 2023 och den slutliga ansökan ska skicka in senast den 25 oktober 2023.

Under 2023 fortsätter den särskilda satsningen på projekt som bygger på tidigare utlagda långliggande försök.

Se vidare under fliken ”Forskningsanslag” / ”Hur söker man?” resp. under fliken ”Stiftelsen Konsul Faxes Donation” / ”Forskningsanslag” / ”Hur söker man?”

Välkommen med din ansökan!