Skriv ut

Välkommen till Föreningen Skogsträdsförädling

Föreningens Skogsträdsförädling uppgift är att stödja den vetenskapliga och praktiska skogsträdsförädlingen och behovet av anpassningar i skogsskötseln som blivit en följd av skogsträdsförädlingens utveckling.  Detta löser Föreningen genom forskningsanslag till stiftelse eller institution med ovan nämnda verksamhetsinriktning.

Styrelsen för Föreningen Skogsträdsförädling beslutade i november 2021 att bevilja 7,0 milj kr i forskningsanslag bland ansökningar till Föreningen och till Stiftelsen.

Nästa ordinarie ansökningstillfälle är hösten 2022.
Under 2022 görs en särskild satsning på projekt som bygger på tidigare utlagda långliggande försök.

Se vidare under fliken ”Forskningsanslag” / ”Hur söker man?” resp. under fliken ”Stiftelsen Konsul Faxes Donation” / ”Forskningsanslag” / ”Hur söker man?”