Skriv ut

Välkommen till Föreningen Skogsträdsförädling

Föreningens Skogsträdsförädling uppgift är att stödja den vetenskapliga och praktiska skogsträdsförädlingen och behovet av anpassningar i skogsskötseln som blivit en följd av skogsträdsförädlingens utveckling.  Detta löser Föreningen genom forskningsanslag till stiftelse eller institution med ovan nämnda verksamhetsinriktning.

Styrelsen för Föreningen Skogsträdsförädling beslutade i november 2022 att bevilja 7 miljoner kronor i forskningsanslag bland ansökningar till föreningen och till Stiftelsen Konsul Faxes Donation.

Nästa ordinarie ansökningstillfälle är hösten 2023.
Under 2023 fortsätter den särskilda satsningen på projekt som bygger på tidigare utlagda långliggande försök.

Se vidare under fliken ”Forskningsanslag” / ”Hur söker man?” resp. under fliken ”Stiftelsen Konsul Faxes Donation” / ”Forskningsanslag” / ”Hur söker man?”