Skriv ut

Om Föreningen

Föreningen Skogsträdsförädling stödjer skogsträdsförädling och skogsgenetisk forskning genom att lämna forskningsanslag till institutioner och stiftelser.

Föreningens Skogsträdsförädling uppgift är att stödja den vetenskapliga och praktiska skogsträdsförädlingen och beståndsförnyelsen i skogarna. Detta löser Föreningen genom anslag till stiftelse eller institution med ovan nämnda verksamhetsinriktning.

Genom att bli medlem i Föreningen Skogsträdsförädling hjälper Du Föreningen att stötta ett för skogsbruket mycket viktigt forskningsområde.

Föreningens styrelse förvaltar även Stiftelsen Konsul Faxes Donation vars ändamål är att i första hand ge anslag till utforskandet av ätliga svampars livsbetingelser, i andra hand till forskning kring de ädla lövträden och i tredje hand till utforskandet av mykorrhizans betydelse för skogsträden eller anslag till övrig lövträdsforskning.

Stiftelse eller institution som arbetar med ovanstående frågeställningar är mycket välkomna med ansökningar om forskningsanslag.