Skriv ut

Välkommen till Föreningen Skogsträdsförädling

Föreningens Skogsträdsförädling uppgift är att stödja den vetenskapliga och praktiska skogsträdsförädlingen och behovet av anpassningar i skogsskötseln som blivit en följd av skogsträdsförädlingens utveckling.  Detta löser Föreningen genom forskningsanslag till stiftelse eller institution med ovan nämnda verksamhetsinriktning.

Kommentarer inaktiverade.

Nästa ordinarie ansökningstillfälle är oktober 2018. Den preliminära ansökan ska vara Föreningen eller Stiftelsen tillhanda senast den 26 september och den slutliga ansökan senast den 15 oktober 2018. Observera att den slutliga ansökan även ska undertecknas av institutionschef eller motsvarande!

Se vidare under fliken "Forskningsanslag" / "Hur söker man?" resp. under fliken "Stiftelsen Konsul Faxes Donation" / "Forskningsanslag" / "Hur söker man?"