Skriv ut

Välkommen till Föreningen Skogsträdsförädling

Föreningens Skogsträdsförädling uppgift är att stödja den vetenskapliga och praktiska skogsträdsförädlingen och behovet av anpassningar i skogsskötseln som blivit en följd av skogsträdsförädlingens utveckling.  Detta löser Föreningen genom forskningsanslag till stiftelse eller institution med ovan nämnda verksamhetsinriktning.

Kommentarer inaktiverade.

Styrelsen för Föreningen Skogsträdsförädling beslutade i november 2018 att bevilja 7,6 milj kr i forskningsanslag bland ansökningar till Föreningen och till Stiftelsen.

Nästa ordinarie ansökningstillfälle är oktober 2019.

Se vidare under fliken "Forskningsanslag" / "Hur söker man?" resp. under fliken "Stiftelsen Konsul Faxes Donation" / "Forskningsanslag" / "Hur söker man?"