Skriv ut

Om Stiftelsen Konsul Faxes Donation

Stiftelsen Konsul Faxes Donation stödjer genom att lämna forskningsanslag forskning rörande våra ätliga svampar, de ädla lövträden och mykorrhizans betydelse för skogsträden.

Stiftelsen Konsul Faxes Donation har som ändamål att ge anslag till

  • i första hand utforskandet av ätliga svampars livsbetingelser,
  • i andra hand till forskning kring de ädla lövträden och
  • i tredje hand till utforskandet av mykorrhizans betydelse för skogsträden eller anslag till övrig lövträdsforskning.

Styrelsen för Föreningen Skogsträdsförädling förvaltar Stiftelsen Konsul Faxes Donation.

Stiftelse eller institution som arbetar med ovanstående frågeställningar är mycket välkomna med ansökningar om forskningsanslag. Se vidare ”Forskningsanslag”!