Skriv ut

Medlemsförteckning

Ständiga medlemmar

 • Abrahamsson, Sara
 • Ackzell, Lennart
 • Agorelius, Stefan
 • Allskog INC AB, Henry Ljung
 • Almqvist, Curt
 • Andersson Gull, Bengt
 • Arctic Paper Munkedals AB
 • Arnold von, Sara
 • Barklund, Åke
 • BCC AB
 • Bergvik Skog AB
 • Berlin, Mats
 • Bjärka-Säby Egendom
 • Björklund Salander, Elisabet
 • Boije av Gennäs Malm, Maria
 • Boxholms Skogar AB
 • Brevens Bruk AB
 • Christineholms gård
 • Daga Gryts Allmänning
 • Daga Gåsinge Häradsallmänning
 • Domsjö Fiber AB
 • Dylta Bruk Förvaltnings AB
 • Egendomsförvaltningen i Göteborgs Stift
 • Egendomsnämnden i Visby Stift
 • Ehrenkrona, Erik
 • Engaholms Godsförvaltning AB
 • Ericsbergs Säteri AB
 • Ericsson, Tore
 • Eriksson, Gösta
 • Eriksson, Mats
 • Eriksson, Urban
 • Essity Hygiene and Health AB
 • Faxe, Jacob
 • Forestry Seven, Sven Sjunnesson
 • Friberg, Ragnar
 • Fries, Anders
 • Fryk, Jan
 • Gammelkroppa Skogsskola
 • Gemmel, Pelle
 • Gårdebrink, Johanna
 • Gärds, Gabriella
 • Halmstads kommun
 • Hannerz, Mats
 • Hannrup, Björn
 • Hargs Bruk AB
 • Hedman Nordlander. Yvonne
 • Helgebogymnasiet
 • Holmen Skog AB
 • Håkansson, Lars
 • Hägglund, Daniel
 • Häradsmarken AB
 • Jacobsson, Jonas
 • Jansson, Gunnar
 • Jonsson, Johan
 • Jonsson, Sten
 • Jägermyr, Stellan
 • Jörler, Anders
 • Kardell, Lars
 • Karlsson, Bo
 • Klingberg, Adam
 • Kroon, Johan
 • Krönmark, Eric
 • Kuylenstierna, Carl Henric
 • Larsson Stern, Marie
 • Lestander, Torbjörn
 • Lindell, Martin
 • Lindgren, Dag
 • Linköpings Stifts Prästlönefond
 • LRF Skogsägarna
 • Lundell, Sven
 • Lundén, Jan-Åke
 • Malm, Johan
 • Mattsson, Stefan
 • Mellanskog Ek För
 • Molin, Håkan
 • Mondi Örebro AB
 • Mölndals kommun
 • Mörner, Hakon
 • Naturbruksgymnasiet, Osby
 • Nilsson, Ove
 • Normark, Erik
 • Norra Skog Ek För
 • Norske Skog Jämtland AB
 • Persson, Torgny
 • Prescher, Finnvid
 • Prästlönetillgångar i Skara stift
 • Rasbo Häradsallmänning
 • Rosvall, Ola
 • Sandberg, Thúy
 • Sandström, Jan
 • SCA Skog AB
 • Skogforsk
 • Skogh, Björn
 • Skogsstyrelsen
 • Skogssällskapets förvaltning AB
 • Skogström, Oskar
 • Snefringe Häradsallmänning
 • Sonesson, Johan
 • Statens Fastighetsverk
 • Stener, Lars-Göran
 • Stiftelsen Skogssällskapet
 • Stora Enso Skog AB
 • Stridsman, Anna
 • Sturefors Egendom AB
 • Ståhl, Per H
 • Sveaskog AB, Östersund
 • Sveaskog Förvaltnings AB
 • Svenska Skogsplantor AB
 • Sveriges Häradsallmänningsförbund
 • Sveriges lantbruksuniversitet, Skogsvetenskapliga fakulteten
 • Sveriges Skogsindustrier
 • Sydplantor AB
 • Sätuna AB
 • Södra
 • Trolleholms Gods AB
 • Trä- & Möbelindustriförbundet (TMF)
 • Uggla, Claes
 • Unnes, Per
 • Waldmann, Patrik
 • Wennström, Ulfstand
 • Werner, Martin
 • Vester-Rekarne Häradsallmännig
 • Westin, Johan
 • Wilhelmsson, Lars
 • Wu, Harry
 • Västerås Stift Skog AB
 • Åkers Härads Allmänningsstyrelse
 • Älvdalens Besparingsskog
 • Örlander, Göran

Årsbetalande medlemmar

 • Areca Information
 • Arjeplogs Allmänningars Förvaltning
 • Arvidsjaurs Allmänningsskog
 • BillerudKorsnäs Skog
 • Bordsjö Skogar AB
 • Bångbro Skogar
 • Gräns, Daniel
 • Gällivare Allmänningsskog
 • Haparanda kommun
 • Hjulebergs Egendom AB
 • Härnösands Stifts Egendomsnämnd
 • Högberg, Karl- Anders
 • Jokkmokks Allmänningsskogar
 • Katrineholms kommun
 • Kristianstads kommun
 • Ljusdals kommun
 • Luleå Stifts Skogsförvaltning
 • Lunds Stift
 • Moelven Skog AB
 • Orsa Besparingsskog
 • Pajala m fl s:rs Allmänningsskog
 • Prästlönetillgångar i Karlstads stift
 • Prästlönetillgångar i Uppsala stift
 • Sannarp AB
 • Söderhamns kommun
 • Trollhättans kommun
 • Uppsala Akademiförvaltning Skogsförvaltningen
 • Vänersborgs kommun
 • Växjö Stift
 • Östads Säteri