Skriv ut

Målsättning och syfte – Stiftelsen Konsul Faxes Donation

Stiftelsen Konsul Faxes Donation befordrar den vetenskapliga forskningen rörande ätliga svampar, ädla lövträd och mykorrhiza genom att årligen bevilja forskningsanslag.

Stiftelsen Konsul Faxes Donation har som ändamål att genom sin fond bidra till

  • i första hand utforskandet av inhemska, ätliga svampars livsbetingelser och utforskandet av metoder att odla dylika svampar, resp. öka deras förekomst i naturen och
  • i andra hand till forskning kring de ädla lövträden och dess bevarande i önskvärd utsträckning i den svenska skogsfloran samt
  • i tredje hand till utforskandet av olika svamparters mykorrhiza och dess betydelse för skogsträden och för anslag till övrig lövträdsforskning.

Stiftelsen utdelar årligen normalt 200.000 – 400.000 kr till olika forskningsprojekt.