Skriv ut

Beviljade projekt – Stiftelsen Konsul Faxes Donation

2020

 • KF 20-75 Sticklingsförökning av skogsek, bergek och rödek200 000 kr,
  Johan Kroon, Skogforsk

2019

 • KF 65 Ätliga mykorrhizasvampars förekomst och ekologi i Sverige baserat på e-DNA identifierat markmycel från Markinventeringen,150 000 kr,
  Anders Dahlberg, SLU

2018

 • KF 64 Tillväxt och skadebild i avkommeförsök med skogsek, 272 000 kr
  Johan Kroon, Skogforsk

2017

 • KF 54 Forskningsresa på Gotland under TAUESG7 2018, 30 000 kr
  Christina Wedén, Uppsala universitet
 • KF 58 Evaluation of cost-effective breeding strategies for birch in Sweden, 340 000 kr
  Sara Abrahamsson m fl, Skogforsk

2016

 • KF 39:2 Fortsatt DNA-kartering av matsvampar genom Markinventeringen och Riksskogstaxeringen, 207 000 kr.
  Anders Dahlberg m fl, SLU

2015

 • KF 41 Askskottsjukan – Selektionsstabilitet över tiden, 150 000 kr.
  Lars-Göran Stener, Skogforsk
 • KF 42 Improvement of forest reproductive material for ash: selection and testing resistance against ash dieback, 150 000 kr.
  Michelle Cleary, SLU och Lars-Göran Stener, Skogforsk

2014

 • KF 39 DNA-kartering av matsvampar i Sverige genom Markinventeringen och Riksskogstaxeringen, 200 000 kr.
  Anders Dahlberg, Johan Stendahl och Björn Lindahl, SLU

2013

 • KF 36 Mätning och utvärdering av avkommeförsök med fågelbär, 175 700 kr
  Lars-Göran Stener, Skogforsk
 • KF 38 Förbättring av askens motståndskraft mot askskottsjukan, 230 000 kr
  Lars-Göran Stener, Skogforsk och Michelle Cleary, SLU

2012

 • KF 34 Betydelsen av hyggesfria metoder för mykorrhizasvampar – jämförelse mellan 50-åriga tallskogar uppkomna efter trakthygge och föryngring under skärmträd, 191 000 kr
  Anders Dahlberg, SLU

2011

 • KF 30 Anslag för mätning och utvärdering av avkommeförsök med bok, 125 000 kr
  Lars-Göran Stener, Skogforsk
 • KF 32 The potential of elm endophytes as general bio-control against tree diseases, 90 000 kr
  Elzbieta Rozpedowska, SLU

2010

 • KF 29 Kemikalier från endofytsvampar – biofungicider mot almsjuka?  250 000 kr
  Johanna Witzell, SLU

2009

 • KF 15:1 Förutsättningarna för att förbättra askens genetiska motståndskraft mot
  askskottsjukan, 185 200 kr
  Lars-Göran Stener, Skogforsk

2008

 • KF 22 Tryffelodling i Sverige – Tryffelproveniensens påverkan på odlingsresultaten, 72 000 kr
  Christina Wedén, Uppsala Univ.
 • KF 23 Kan endofytsvampar påverka lövträdens resistens mot vissnesjukdomar?, 200 000 kr
  Johanna Witzell, SLU

2007

 • KF 18 Selektering av odlingsmaterial med hybridasp för maximal biomassaproduktion, 289 000 kr
  Lars-Göran Stener, Skogforsk
 • KF 19 Mätning och bearbetning av avkommeprövning med ek, 136 000 kr
  Lars-Göran Stener, Skogforsk

2006

 • KF 4:2 Mätning och utvärdering av genetiska fältförsök med olika bokmaterial, 182 000 kr
  Lars-Göran Stener, Skogforsk

2005

 • KF 14 Björkens och hybridaspens produktionspotential, 150 000 kr
  Lars Rytter och Lars-Göran Stener, Skogforsk
 • KF 15 Förbättring av sydsvenskt skogsodlingsmaterial för ask, 260 000 kr
  Lars-Göran Stener, Skogforsk

2004

 • KF 12:2 Genetisk förbättring av skogsodlingsmaterial med klibbal, 247 000 kr
  Lars-Göran Stener, Skogforsk

 2003

 • KF 8 Odling av gotländsk bourgognetryffel, Tuber aestivum, 243 000 kr
  Bertil Widbom, Högskolan Gotland samt Christina Wedén och Eric Danell, Uppsala Universitet
 • KF 9  Utvärdering av klontester och avkommeförsök med vårtbjörk, 100 000 kr
  Lars-Göran Stener, Skogforsk

2002

 • KF 7 Mätning och bearbetning av avkommeprövning med ek, 217 000 kr
  Lars-Göran Stener, Skogforsk

2001

 • KF 6 Artbildning och genetisk diversitet inom det ectomycorrhizabildande släktet
  Leccinum
  , 82 000 kr
  Petra Fransson, SLU

2000

 • KF 4 Mätning och utvärdering av genetiska fältförsök med olika bokmaterial, 259 000 kr
  Lars-Göran Stener, Skogforsk
 • KF 5 Inokulering av svensk ek och avenbok med gotländsk bourgognetryffel, 128 000 kr
  Eric Danell, SLU

1999

 • KF 1 Fenologiska egenskaper och frosthärdighet hos bok, 75 000 kr
  Martin Werner, Skogforsk
 • KF 2 Saprotrofisk eller symbiontisk livsstrategi hos marklevande svampar, 78 000 kr
  Petra Fransson, SLU