Skriv ut

Projekt 381 – 400

Sidan är inte komplett, men uppdateras successivt

Nedanstående rapporter utgör eller grundar sig på den slutredovisning som inlämnats till Föreningen Skogsträdsförädling. I många fall har resultaten dessutom, i olika former, publicerats i diverse vetenskapliga tidskrifter.

396 Mätning av familjeförsök av lärk f1815 Särna

Författare: Adam Klingberg, Skogforsk (2018)

Sammanfattning:
Intresset för rysk lärk (Larix sukaczewii Dylis) ökar stadigt och Skogforsk startade därför ett förädlingsprogram. Föreningen Skogsträdsförädling har tidigare bidragit med finansiering för att mäta två av de tre familjeförsöken etablerade 2003 (projekt 310). Detta projektet har inriktats på att samla in data från det tredje stora kombinerade familje- och proveniensförsöket f1815 Särna. Försöket, som är uppdelat i tre block med 16 provenienser och över 1000 halvsyskonfamiljer, anlades med över 18 000 plantor och upptar en yta på 9 hektar. I försöket har vitalitet, trädhöjd, stamdiameter, stamrakhet, grenkvalitet och skador mätts på samtliga levande träd. Mätningen genomfördes mellan juni till augusti och data finns lagrat hos Skogforsk. Data från mätning kommer att vara mycket värdefullt vid urvalet för Skogforsks förädlingsprogram för rysk/sibirisk lärk.

Abstract:
The interest of Russian larch (Larix sukaczewii Dylis) has increased in recent years. A breeding program has been started by Skogforsk. Föreningen Skogsträdsförädling has previously financed measurements for two of the three family trials established in 2003 (project 310). This project aimed for measuring the third large combined provenance and family trial f1815 Särna. The trial, divided into three blocks with 16 provenances and more than 1000 half-sib families, established with over 18 000 seedlings occupies 9 hectares. The traits measured in the trial was vitality, tree height, trunk diameter, trunk straightness, relative branch quality and damages. Measurements were made between June and August and the data is stored at Skogforsk. The data from this project will be of great value for the future selection in the Skogforsk Siberian larch breeding program.

 

Kommentarer inaktiverade.